In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Mianowanie nowego proboszcza

Dnia 29.08.2021 r. na Mszy Świętej odprawianej o godz. 9.00 odbyło się oficjalne powitanie i wprowadzenie na urząd Proboszcza Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Skopaniu, Ks. Marcina Hanusa. Dekretem J.E. Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza z dnia 16.08.2021 r. Ks. Marcin został mianowany nowym proboszczem Parafii w Skopaniu. Wprowadzenie na urząd proboszcza dokonał Dziekan Dekanatu Baranów Sandomierski, Ks. Andrzej Machowicz, który odczytał Dekret Nominacyjny. Następnie nowy ksiądz proboszcz złożył Wyznanie Wiary oraz Przysięgę, w której zobowiązał się do: sumiennego wypełniania powierzonych mu obowiązków proboszcza oraz do troski o Lud Boży.

Delegacja Parafii powitała nowego księdza proboszcza, życząc mu obfitych Darów Ducha Świętego, Bożego Błogosławieństwa na każdy dzień posługi oraz opieki Matki Najświętszej. Nowemu księdzu proboszczowi zostały wręczone również klucze do kościoła i bukiet kwiatów. Na zakończenie Mszy Świętej koncelebrowanej ustępujący proboszcz, ks. Wiesław Gucwa udzielił swojemu następcy - ks. Marcinowi braterskiego błogosławieństwa oraz złożył najlepsze życzenia na czas pełnionej posługi.

Ks. Marcin Hanus urodził się 28 marca 1974 r w Nisku. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące, w klasie biologiczno-chemicznej ukończył w Rudniku nad Sanem. Po odbyciu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu i przyjęciu święceń kapłańskich (1999r.) pracował w Parafii Matki Bożej Częstochowskie w Dzwoli i Marki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu. Do roku 2003 pełnił również funkcję wicedyrektora Caritas Diecezji Sandomierskiej. Następnie podjął studia specjalistyczne z zakresu Teologii Moralnej na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie. Po ich ukończeniu posługiwał jako kapelan szpitala Centro Traumatologico-Ortopedico w Rzymie. Po powrocie do Polski (2012 r.) był wikariuszem w Parafii Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu i Świętej Rodziny w Trześni. Równocześnie pełnił funkcję wicedyrektora Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. W kwietniu 2018 r. został mianowany proboszczem Parafii p.w. Świętego Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Kalendarz liturgiczny

 

Słowo Boże na dziś

Diecezja Sandomierska

Portal katolicki

Żywa Wiara