In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Historia parafii

1983

Podczas II pielgrzymki Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 23.06.1983 roku w Krakowie poświęcił kamień węgielny pod budowę Kaplicy Kultowej połączonej z salą katechetyczną.

Rodzice ks. Jana Tomczyka – naszego rodaka – złożyli wówczas ofiarę na budowę kościoła w kwocie 600 USD. Do roku 1985 nie osiągnięto z władzami porozumienia dotyczącego budowy kaplicy. W 1985 roku Ks. Bp. Ordynariusz Jerzy Ablewicz w rozmowie z władzami w Tarnobrzegu otrzymał słowne pozwolenie na budowę kościoła z elementów łatwo rozbieralnych.

1985

Od dnia 28.06.1985 roku Ks. Bp. Ordynariusz Jerzy Ablewicz ustanowił mnie Rektorem Parafii z obowiązkami katechizacji dzieci i młodzieży, sprawowanie Sakramentów Chrztu Św., asystowaniu przy zawarciu Sakramentu Małżeństwa oraz odprawianie pogrzebów mieszkańców Skopania w Kościele w Baranowie Sand. Tę informację otrzymał również ówczesny proboszcz ks. Bolesław Gnat z zobowiązaniem aby parafia macierzysta wspierała budowę kościoła.

W dniu 20 października 1985 roku został poświęcony Krzyż na placu pod budowę Kościoła i została odprawiona przez ks. Proboszcza Bolesława Gnata pierwsza Msza Święta. Kazanie wygłosiłem ja jako Rektor Parafii.

1986

 1. 27 marca 1986 roku Urząd Miasta i Gminy wydał decyzję zezwalającą na budowę budynku gospodarczo-magazynowego, który w cichych planach miał być Kaplicą.
 2. W dniu 1 lipca 1986 roku J.E. Ks. Bp Jerzy Ablewicz Biskup Tarnowski wydał Dekret Erygujący Parafię w Skopaniu-Osiedlu wyłączoną z parafii Baranów Sand. obejmującą Skopanie Osiedle i część Skopania Wsi – tzw. Międzywodzie Duże. Proboszczem został mianowany ks. Wiesław Gucwa, a mieszkańcy Skopania utworzyli nową wspólnotę parafialną.
 3. W dniu 7 września 1986 roku została odprawiona Msza Św. z wniesieniem kamienia węgielnego.

1987

 1. 11 września 1987 roku odbyła się Wizytacja kanoniczna J.E. Ks. Bpa Piotra Bednarczyka, który dokonał poświęcenia Kaplicy.
 2. Od 3 grudnia 1987 roku rozpoczęło się nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i Różańca Świętego.

1988

 1. 29 maja 1988 roku nastąpiło przyłączenie Skopania Wsi do Parafii Miłosierdzia Bożego w Skopaniu Osiedlu.
 2. W dniu 18 września nastąpiło przekazanie Ksiąg Metrykalnychdotychczasowej parafii w Baranowie Sandomierskim do Kancelarii Parafialnej w Skopaniu.
 3. 3. W dniu 23 września 1988 roku Naczelnik Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim wydał Parafii Rzymskokatolickiej w Skopaniu pozwolenie na budowę Kościoła. Rozpoczęto pierwsze prace związane z budową. Projekt Kościoła wykonał mgr inż. Józef Szczebak, Inspektorem nadzoru został mgr inż. Aleksander Wałęga, a kierownikiem budowy Józef Robak – parafianin. Prace przy budowie kościoła trwały do końca 1990 roku. Pasterka w 1990 roku była pierwszą Mszą św. w nowo wybudowanym kościele.

1991

 1. W dniu 12 maja 1991 roku po raz pierwszy w nowej Świątyni dzieci przeżywają Pierwszą Komunię Świętą.
 2. 19 lipca br. Pan Jan Surowiec wraz z rodziną ufundował Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
 3. 20 lipca rozpoczęto prace przy budowie plebanii.
 4. 27 października 1991 roku J.E. Ks. Bp Józef Życiński dokonał wmurowania Kamienia Węgielnego i poświęcenia murów Kościoła p.w. Miłosierdzia BożegoSkopaniu.

1992

 1. 7 czerwca 1992 roku nastąpiło poświęcenie dzwonów przez J.E. Ks. Bpa Mariana Zimałka:   „Miłosierdzie Boże”, „Maryja” i „Jan Paweł II”.

Fundatorem dzwonów była Fabryka Firanek „Wisan” S.A. w Skopaniu.

1993

 1. W dniu 8 marca 1993 roku J.E. Ks. Bp Edward Frankowski dokonał poświęcenia Stacji Drogi Krzyżowej. W tym dniu odbyło się również spotkanie grup synodalnych.
 2. 13 czerwca 1993 roku J. E. Ks. Bp Edward Frankowski poświęcił plebanię.
 3. 18 i 19 wrzesnia 1993 r. odbyła się Wizytacja Kanoniczna pod przewodnictwem Ks. bp. Edwarda Frankowskiego .
 4. W tym czasie trwały starania związane z powstaniem cmentarza grzebalnego.

1995

 1. W marcu 1995 roku młodzież naszej parafii z Zespołu Pieśni i Tańca „Wisan” działającego przy ZDK w Skopaniu została przyjęta na audiencji prywatnej u Ojca Świętego Jana Pawła II.
 2. Z okazji Świąt Wielkanocnych z kuchni Watykańskiej , przyszły życzenia Wielkanocne z podziękowaniem za dar złożonych podczas Audiencji.
 3. 28 maja 1995 roku powstała Biblioteka Parafialna.
 4. 10 lipca - rozpoczęto prace przy ogrodzeniu Kościoła.

1996

 1. 23 kwietnia 1996 roku właściciele działek: Krystyna i Franciszek Gunia, i św. pamięci JaninaWojciech Baran przekazali nieodpłatnie działki pod cmentarz grzebalny. Natomiast Albina i Aleksander Hałka przekazali nieodpłatnie działkę na poszerzenie placu kościelnego.
 2. 12 lipca Pan Jan Surowiec ufundował dla Parafii Figurę Matki Bożej Fatimskiej. Od 13 lipca rozpoczęły się Nabożeństwa Fatimskie z Adoracją i Mszą Św. oraz z procesją Różańcową między domami mieszkańców Parafii.

1997

 1. 15 marca 1997 roku - po raz pierwszy w parafii odbyły się Misje Św., które wygłosił Ks. Kan. Wojciech Chochół.
 2. 26 kwietnia - parafię nawiedziła kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Sulisławskiej.
 3. 08 lipca – Fabryka Firanek „Wisan” przekazała księgozbiór z likwidowanej biblioteki zakładowej do biblioteki parafialnej.
 4. 01 października - Pan Piotr Ordon ufundował Figurę Matki Bożej usytuowaną na Placu Kościelnym. W późniejszym okresie zakupił figurę Serca Pana Jezusa i figurę św. Antoniego.

1998

 1. 26 kwietnia 1998 roku - W parafii odbyły się rekolekcje intronizujące Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od tego czasu w każdą środę parafianie gromadzą się na Nowennie do MB NP.
 2. 26 września – J.E. Ks. Biskup Ordynariusz Wacław Świerzawski podczas Jego pierwszej oficjalnej wizyty dokonał poświęcenia Cmentarza Parafialnego. Chłodnie do przechowywania równocześnie 3 osób zmarłych do Kaplicy Cmentarnej ufundowała Fabryka Firanek WISAN S.A.
 3. 11 października – Nastąpiło uroczyste przyjęcie Relikwiarza Błogosławionej Faustyny Kowalskiej, który został przekazany naszej parafii podczas pielgrzymki do Łagiewnik w dniu 10 października.

2001

 1. 22 kwietnia 2001 odbyła się Wizytacja Kanoniczna pod przewodnictwem Ks. Bp. Mariana Zimałka.

2003

 1. 8 kwietnia 2003 roku - rozpoczęła się Peregrynacja Różańca Świętego w parafii.
 2. 31 sierpnia - Posłanie Misyjne ks. Grzegorza Jeża podczas uroczystej Mszy św.naszej parafii, sprawowanej przez J.E. Ks. Biskupa Andrzeja Dzięgę.

Ksiądz Grzegorz, który sprawował posługę w naszej parafii w latach 2000-2001, został posłany do pracy misyjnej w Czadzie.

2004

 1. 15 września – rozpoczęła się w parafii Peregrynacja Matki Bożej w znaku figury Fatimskiej.

2005

 1. W dniu 2 kwietnia 2005 roku tuż przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego cały świat pożegnał wiernego Sługę Bożego, Ojca Świętego Jana Pawła II, który odszedł do Domu Ojca.

2006

 1. 31 Maja 2006 r. odbyła się Wizytacja Kanoniczna pod przewodnictwem Ks. Bp. Edwarda Frankowskiego.
 2. 15 lipca 2006 roku w wyniku burzy i rozładowań atmosferycznych częściowemu zniszczeniu uległa Kaplica parafialna w Skopaniu Wsi. Zniszczeniu uległo część dachu, ołtarza i część konstrukcji kaplicy na Górce. Podczas kolejnej burzy nastąpiło zwarcie instalacji elektrycznej w wyniku którego doszło do pożarukolejnych zniszczeń. Rozpoczęto prace renowacyjne i zabezpieczające Kaplicy.

2008

 1. 15 lutego 2008 roku - Wymiana systemu nagłośnienia wykonana bezinteresownie przez parafian.
 2. 6 kwietnia – została uruchomiona strona internetowa Parafii powadzona przez parafianina pana Tomasza Włodarczyka.
 3. 22 października – J.E.Ks.Bp Edward Frankowski dokonał poświęcenia sztandaru Zespołu Szkół Publicznych w Skopaniu i nadał szkole imię Jana Pawła II.

2009

 1. W dniach 17-18 marca 2009 roku - nastąpiło Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia.
 2. W dniu 17 marca została poświęcona kapliczka wybudowana przez mieszkańców Ul. Leśnej , którzy zakupili także do niej figurę Matki Bożej Królowej Wszechświata.
 3. 8 listopada - Podczas niedzielnej Mszy św. z kopuły kościoła w części Prezbiteriumnawy kościoła z niewiadomych przyczyn odpadł tynk.

2010

 1. W 2010 roku powódź dotknęła mocno naszą parafię w tym nasz kościół, który został kilkukrotnie podtopiony.
 2. Od 05.10. rozpoczęto prace związane z finalnym zabezpieczeniem kopuły kościołaprzygotowaniem do malowania.
 3. W tym roku dzięki pomocy parafian zakończyły się również prace dotyczące renowacji Kaplicy w Skopaniu Wsi.

2011

 1. 01 maja 2011 roku - Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, którą uczciliśmy podczas Uroczystości Odpustowej.
 2. W 2011 roku zostały wykonane prace remontowo-budowlane:
 • Ukończenie renowacji ogrodzenia cmentarza;
 • Wymalowanie kaplicy cmentarnej;
 • Wykonanie prac renowacyjnych ogrodzenia kościoła i plebanii;
 • Odwodnienie placu kościelnego oraz plebanii.

2012

 1. W dniach 25 i 26 maja 2012 roku przybyłeś do naszej wspólnoty parafialnej po raz pierwszy przeprowadzając wizytację kanoniczną.
 2. W tym roku zostały wykonane liczne prace remontowo-budowlane.

2013

Osuszanie pomieszczeń kościoła dolnego po powodzi z 2010 roku.

2014

J.E. Ks. Bp Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania, a później dokonał poświęcenia sal wspólnot modlitewno-apostolskich, poradni rodzinnej oraz biblioteki parafialnej naukowo-beletrystycznej.

Zakupienie nowych organów o wysokiej klasie.

Koniec renowacji Kaplicy w Skopaniu na Górce

2015

Wymiana stolarki okiennej w kościele z przygotowaniem pod witraże oraz docieplenie zewnętrzne kościoła.

Decyzją ks. Bpa Ordynariusza od 08 grudnia 2015 roku nasz kościół stał się Kościołem Stacyjnym w Świętym Roku Miłosierdzia Bożego.

2016

 1. 6 stycznia 2016 r. Czcigodny Ks. Bp. Udzieliłem posłania na Misje do Zambii Ks. Pawłowi Markowi a 9 Maja udzieliłeś Sakramentu Bierzmowania Młodzieży naszej Parafii.
 2. 26 marca 2016r. – Obrzędom i Mszy Św. Wigilii Paschalnej przewodniczył Ks. Bp. Edward Frankowski.
 3. 26 czerwca 2016r. – Parafia dziękowała Miłosierdziu Bożemu za 30 lat jej istnienia. Przed Mszą Św. zostały wniesione relikwie , Apostoła Miłosierdzia Bł. Ks. Michała Sopoćki. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks.Bp. Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz wraz z koncelebransami , którymi byli księża rodacy oraz kapłani którzy pracowali jako wikariusze.
 4. 17 lipca 2016r. - odbyło sie uroczyste poświęcenie wyremontowanej kaplicy w Skopaniu. Uroczystości rozpoczęły się w strugach deszczu od przedstawienia rysu historycznego kaplicy. Historię kaplicy przedstawił Ks. prałat Wiesław Gucwa proboszcz miejscowej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Skopaniu Ks. prałat Wiesław Gucwa.
 5. W dniu 17 października 2016r. Do wspólnoty parafialnej przyszedł list z San Giovanni Rotondo od Ks. Arcybiskupa Michale Castoro , że wspólnota modlitewno- apostolska Św. Ojca Pio została zarejestrowana w Międzynarodowym Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio.
 6. 19 października 2016r.- Liturgiczne wspomnienie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.- Ks. Prałat Wiesław Gucwa w imieniu kanclerza kurii Archidiecezjalnej w Białymstoku wniósł relikwie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Po uroczystej Mszy Św. , po modlitwie wstawienniczej wierni ucałowali relikwie.
 7. 11 listopada 2016r. – Gminny dzień Odzyskania Niepodległości. W dzień Narodowego Święta Niepodległości o godzinie 10.00 odprawiona została uroczysta Msza Święta naszej Gminy z udziałem władz naszej gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Pocztów Sztandarowych. Mszę świętą uatrakcyjnił chór CHORUS FAMILIARIS z Woli Baranowskiej. Po mszy świętej złożone zostały wieńce pod obeliskiem w parku w Skopaniu Osiedlu. Całą uroczystość zakończyła okolicznościowa akademia przygotowana przez uczniów naszej szkoły.
 8. 13 listopada 2016r. – W naszym Kościele stacyjnym Ks. Bp. Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz uroczyście zakończył Święty Rok Jubileuszu Miłosierdzia Bożego w naszej Diecezji. Przed Mszą Św. zostały wniesione relikwie Św. Jana Pawła II , które ks. Bp., kapłani i wierni ucałowali po skończonej Eucharystii.
 9. 20 listopada 2016r. - Uroczyste Zawierzenie parafii Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata.
 10. 27 listopada 2016r. – Rozpoczęcie nawiedzenia rodzin przez obraz Jezusa Miłosiernego.
 11. I Niedziela Adwentu- Rozpoczynamy Nowy Rok liturgiczny. Okazją do kontynuowania ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia będzie w Polsce Rok Świętego Brata Alberta, ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski z okazji 100. Rocznicy śmierci. Czeka nas także 100. Rocznica objawień fatimskich. Będzie to okazja do przypomnienia sobie, że Matka Boża wzywała przed stu laty do nawrócenia , pokuty i modlitwy różańcowej oraz do wprowadzania nabożeństw pierwszo sobotnich wynagradzających Jej Niepokalanemu

Liczne pielgrzymki do Kościoła Stacyjnego: 7 maja 2016r. - Dekanalny Jubileusz Małżeństw od 1-20 lat, 22 kwietnia 2016r. - dwukrotnie grupa Intronizacyjna Najświętszego Serca Pana Jezusa, 21 maja 2016r.- piesza pielgrzymka ze Ślęzaków – 180 osób, 28 maja 2016r. - pielgrzymka rowerowa z parafii NMP Królowej Polski z Nowej Dęby w liczbie 50 osób oraz indywidualni pielgrzymi z Nowej Dęby , 13 lipca 2016r. – piesza pielgrzymka z Baranowa Sandomierskiego w liczbie 85 osób, 2 września 2016r. – piesza pielgrzymka ze – piesza pielgrzymka ze Ślęzaków w liczbie 220 osób, 17 września 2016r. – piesza pielgrzymka z Woli Baranowskiej i Domacyn w liczbie 210 osób, 12 października 2016r.- Autokarowa pielgrzymka ze szkoły podstawowej z Durdów i Knapów w liczbie 85 osób, 15 października 2016r.- Pielgrzymka Autokarowa Stowarzyszenia Rodzin katolickich oraz Doradczyń Życia Rodzinnego w liczbie ok. 130 osób, 17 października 2016r. – pielgrzymka Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skopaniu w liczbie 280 osób, 28 października 2016r. – Pielgrzymka Autokarowa z Padwi Narodowej i Zachwiejowa w liczbie ok. 200 osób, 29 października 2016r. – Pielgrzymka Kurii Legionu Maryi zrzeszona przy parafii MBNP w Tarnobrzegu w liczbie ok. 120 osób, 13 listopada 2016r. pielgrzymka Autokarowa z Jaślan w liczbie ok. 90 osób. Oraz indywidualni pielgrzymi z sąsiednich parafii na mszach rannych i wieczornych i codziennej Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00.

Najważniejsi sponsorzy parafii:

 1. Ks. Arcybiskup Jerzy Ablewicz – Ordynariusz Tarnowski – ofiara własna.
 2. Ks. Bp Józef Gucwa z Fundacji niemieckiej.
 3. Polonia Amerykańska, której prezesem był mój wujek Alfred Gawlik.
 4. Fabryka Firanek „Wisan” S.A. w Skopaniu.
 5. Krystyna i Franciszek Gunia.
 6. Elżbieta i Bogdan Panek.
 7. Jan Surowiec z Rodziną

oraz wcześniej wymienieni.

Do tych sponsorów pragnę dołączyć w obecności Ks. Bpa słowa podziękowania do wszystkich parafian, którzy z wielką ofiarnością oraz ofiarną pracą przyczynili się do dzieł, które powstawały w parafii.

Z okazji 30- lecia Parafii powstała Wspólnota Modlitewna Ojca Pio w liczbie 35 osób.

Kalendarz liturgiczny

 

Słowo Boże na dziś

Diecezja Sandomierska

Portal katolicki

Żywa Wiara